fbpx
img

Need a Callback  MPSC Rajyaseva Exam

  MPSC (राज्यसेवा) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती :

  राज्यसेवा परीक्षा :

  राज्य शासनातील गट अ व ब संवर्गातील पद भरण्यासाठी ही परीक्षा घेण्यात येते. परीक्षेमार्फत भरली जाणारी पदे :

  गट-अ :
  • Deputy Collector
  • Deputy Superintendent of Police (DySP)
  • Assistant Commissioner of Police (ACP)
  • Sub-registrar Cooperative Societies
  • Deputy Chief Executive Officer
  • Block Development Officer (BDO)
  • Tahsildar
  • Desk Officer
  • Assistant Regional Transport Officer (ARTO)
  • M.F.A.S (Maharashtra Finance & Account Service)
  • Chief Officer (Nagarpalika) ( I & II)
  • Assistant Commissioner of Sales Tax
  • Mantralaya Section Officer

  गट-ब :
  • Taluka Inspector of Land Records (TILR)
  • Naib Tahsildar

  परीक्षेचे स्वरूप :

  • पूर्व परीक्षा : पूर्व परीक्षेसाठी 200 गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतात, यासाठी आपणास 2 तासांचा वेळ असेल. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठबहुपर्यायी असून प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेत असेल. पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणेच आहे.

  मुख्य परीक्षा : यात 6 पेपर एकूण 800 गुणांकरिता असतात.

  पेपर-1 : मराठी , गुण-100,  वेळ-तीन तास
  पेपर-2 : इंग्रजी , गुण-100,  वेळ -तीन तास

  मराठी व इंग्रजी दोन्ही पेपर हे दिर्घोत्तरी स्वरूपाचे असतील. भाषा अभ्यासक्रमात निबंध लेखन, व्यवहार, अहवाल लेखन, पत्रकार परिषद, औपचारिक भाषण तयार करणे, संवादकौशल्य, उतार्‍यावरील प्रश्न भाषांतर, सारांश लेखन व व्याकरण इ. चा समावेश असेल.

  • Paper – I -History & Geography
  • Paper – II – Indian Constitution & Indian Politics (with ref. to Maharashtra)& Law
  • Paper – III – Human Resource Development (HRD) & Human Rights
  • Paper – IV – Economics of Planning & Development Science &Technology Development.

  चारही पेपर हे बहुनिष्ठबहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. या अभ्यासक्रमाची पातळी पदविस्तरावरची असते, 3:1 या प्रमाणे निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत असेल (चुकीच्या 3 उत्तरांसाठी 1 गुण वजा केला जाईल) प्रत्येकी पेपर 150 गुणांचाअसेल व वेळ दोन तास असतील.

  • प्रत्येक पेपर मध्ये खुल्या गटातील उमेदवारांना 45% गुण व राखीव वर्गातील उमेदवारांना 40% गुण मिळवण आवश्यक आहे.
  • मुलाखतीसाठी 100 गुण असतील.

  Request a Call back


    Request to Call Back :