fbpx
img

Need a Callback

MPSC Rajyaseva Exam

MPSC (राज्यसेवा) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती :

राज्यसेवा परीक्षा :

राज्य शासनातील गट अ व ब संवर्गातील पद भरण्यासाठी ही परीक्षा घेण्यात येते. परीक्षेमार्फत भरली जाणारी पदे :

गट-अ :
• Deputy Collector
• Deputy Superintendent of Police (DySP)
• Assistant Commissioner of Police (ACP)
• Sub-registrar Cooperative Societies
• Deputy Chief Executive Officer
• Block Development Officer (BDO)
• Tahsildar
• Desk Officer
• Assistant Regional Transport Officer (ARTO)
• M.F.A.S (Maharashtra Finance & Account Service)
• Chief Officer (Nagarpalika) ( I & II)
• Assistant Commissioner of Sales Tax
• Mantralaya Section Officer

गट-ब :
• Taluka Inspector of Land Records (TILR)
• Naib Tahsildar

परीक्षेचे स्वरूप :

• पूर्व परीक्षा : पूर्व परीक्षेसाठी 200 गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतात, यासाठी आपणास 2 तासांचा वेळ असेल. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठबहुपर्यायी असून प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेत असेल. पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणेच आहे.

मुख्य परीक्षा : यात 6 पेपर एकूण 800 गुणांकरिता असतात.

पेपर-1 : मराठी , गुण-100,  वेळ-तीन तास
पेपर-2 : इंग्रजी , गुण-100,  वेळ -तीन तास

मराठी व इंग्रजी दोन्ही पेपर हे दिर्घोत्तरी स्वरूपाचे असतील. भाषा अभ्यासक्रमात निबंध लेखन, व्यवहार, अहवाल लेखन, पत्रकार परिषद, औपचारिक भाषण तयार करणे, संवादकौशल्य, उतार्‍यावरील प्रश्न भाषांतर, सारांश लेखन व व्याकरण इ. चा समावेश असेल.

• Paper – I -History & Geography
• Paper – II – Indian Constitution & Indian Politics (with ref. to Maharashtra)& Law
• Paper – III – Human Resource Development (HRD) & Human Rights
• Paper – IV – Economics of Planning & Development Science &Technology Development.

चारही पेपर हे बहुनिष्ठबहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. या अभ्यासक्रमाची पातळी पदविस्तरावरची असते, 3:1 या प्रमाणे निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत असेल (चुकीच्या 3 उत्तरांसाठी 1 गुण वजा केला जाईल) प्रत्येकी पेपर 150 गुणांचाअसेल व वेळ दोन तास असतील.

• प्रत्येक पेपर मध्ये खुल्या गटातील उमेदवारांना 45% गुण व राखीव वर्गातील उमेदवारांना 40% गुण मिळवण आवश्यक आहे.
• मुलाखतीसाठी 100 गुण असतील.

Request a Call back


Request to Call Back :